دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو شیوه درست تعویض روغن خودروهای مدرن
تعویض روغن ماشین نیازمند اطلاع داشتن از انواع مناسب روغن موتور، فیلتر روغن، زمان و نحوه انجام این کار است. در این برنامه اسکاتی کیلمر همه مراحل لازم برای تعویض روغن ماشین‌های مدرن را به شما نشان می‌دهد.