دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی ابرها- 1
به تصویر کشیدن مناظر طبیعت از جمله سوژه‌های متداول در نقاشی و خصوصاً نقاشی با رنگ روغن است. در این قسمت نقاشی یک منظره با کشیدن زمین و آسمان و مشخص کردن محدوده ابرها آغاز می‌شود.