دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ثابت کردن فیتیله ی گم شده شمع
در این ویدئو نحوه ی پیدا کردن و ثابت کردن یک فیتیله فرو رفته در موم آموزش داده می شود.