دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آموزش نوشتن حرف (ر) ، (د) ، ( و ) تحریری
در نستعلیق، زیبایی و تناسب، هماهنگی و استواری در حد کمال به هم آمیخته‌ است. دوایر این خط بسیار زیاد است و عمده حرکت‌های حروف و اجزاء آن بر اساس منحنی‌ها استوار است. در این ویدیو نحوه نوشتار سه حرف (ر،د،و ) را به صورت نستعلیق آموزش خواهید دید.