دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آموزش نوشتن حرف (ی-ل) تحریری
گویا روح نرم و سیال نستعلیق با لطافت ادبیات شیرین فارسی تأثیر متقابلی برهم دارند و تنها سه نسخه شناخته شده قدیمی در سراسر جهان از قرآن به خط نستعلیق وجود دارد. در این ویدیو نحوه نوشتار حروف (ی-ل) را به صورت نستعلیق آموزش خواهید دید.