دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آموزش کشیدگی در نوشتن تحریری حروف الفبا به صورت متصل
امروزه هرچند با توسعه صنعت چاپ کاربرد کتابت نستعلیق محدود شده اما بسیاری از خوشنویسان ایرانی در نهایت قدرت به خلق آثار هنری قابل توجه در این شیوه پرداخته‌اند. در این ویدیو نحوه نوشتار کشیده حروف را در خط نستعلیق آموزش خواهید دید.