دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نوشتن حرف (ف) با اتصال تحریری در کلمه
نستعلیق خط ملی ایرانیان و عصاره زیبایی‌شناسی این مردمان است و در همه جا به عنوان سمبل هنر ایران شناخته می‌شود همچنین در تمامی اقوام و مللی که برای مدتی تحت نفوذ فرهنگ ایران بوده‌اندیا هستند دلپذیری خود را دارد. در این ویدیو نحوه نوشتن تحریری حرف (ف) را با اتصال تحریری در خط نستعلیق آموزش خواهید دید.