دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تمیز کردن سیستم سوخت‌رسانی
اگر ماشین در استارت زدن مشکل داشته یا هنگام توقف تکان می‌خورد باید دانست که دریچه ورود هوا و دریچه ورود بنزین در آن ممکن است کثیف شده باشد. با روشی که در این برنامه خواهید دید می‌توانید این دریچه‌ها را تمیز کنید.