دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو افزودن به عمر برف‌پاک‌کن
حتماً تجربه کرده‌اید که برف پاک‌کن‌ها هنگام کار سر و صدای زیادی ایجاد کنند یا به جای تمیز کردن شیشه آن را کثیف‌تر کرده باشند. در این برنامه نحوه برطرف کردن این مشکلات را خواهید دید.