دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو چطور موقع تعمیر ماشین به آن صدمه نزنیم
اغلب وقتی فردی خودش برای تعمیر ماشین دست به کار می‌شود به جای رفع مشکل باعث می‌شود ماشین بیشتر صدمه ببیند. با رعایت نکات ارائه شده در این ویدیو می‌توان از این صدمات اضافی جلوگیری کرد.