دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو باز کردن پیچ و مهره‌های خراب
در این قسمت با یک ابزار جدید آشنا خواهید شد که با آن می‌توان به راحتی مهره‌های خرده شده را باز کرد؛ کاری که با ابزارهای رای به سختی می‌توان از پس آن برآمد.