دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آزاد کردن گیر پیچ و مهره‌ها
تا به حال چقدر برای باز کردن گیر پیچ و مهره‌های زنگ زده وقت و انرژی صرف کرده‌اید و نتیجه نگرفته‌اید؟ بهترین روش برای باز کردن این قطعات در این برنامه معرفی شده است.