دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تشخیص خرابی یا سلامت موتور
اگر ماشینی را برای خرید مد نظر دارید مهمترین مسأله اطمینان از سلامت موتور آن است. در این برنامه می‌بینید چطور می‌توان با انجام یک تست ساده وضعیت موتور را بررسی کرد.