دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو اصلاح خرابی رنگ
پوسیدگی و خرابی رنگ در قسمت‌های پایینی بدنه ماشین ظاهر ناخوشایندی ایجاد می‌کند. در این قسمت نحوه رسیدگی به این قسمت‌ها و رنگ‌آمیزی مجدد آن‌ها نشان داده شده است.