دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نصب لامپ در موتور
کار کردن روی موتور ماشین در تاریکی نیازمند نور انداختن روی قسمت‌های مختلف آن است. در این برنامه اسکاتی کیلمر به شما یاد می‌دهد چطور با وصل کردن یک لامپ به باتری نور دائمی داشته باشید.