دریافت اپلیکیشن
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو صافکاری بدون رنگ
زیاد پیش می‌آید که قسمت‌هایی از بدنه ماشین در اثر ضربه تو رفتگی پیدا کند. در این مواقع باید یک صافکار ماهر پیدا کرد تا بدون احتیاج به رنگ ناحیه آسیب دیده را به حالت اول برگرداند. در این ویدیو یک نمونه صافکاری را مشاهده خواهید کرد.